Kina Arbejdsprincippet for Power Brake Booster fabrik og leverandører TieLiu

Vakuumforstærkeren bruger princippet om at suge luft ind, når motoren kører, hvilket skaber vakuum på den første side af boosteren. Som reaktion på trykforskellen på det normale lufttryk på den anden side bruges trykforskellen til at styrke bremsekraften.

Hvis der overhovedet er en lille trykforskel mellem de to sider af membranen på grund af det store område af membranen, kan der stadig genereres et stort tryk for at skubbe membranen til enden med lavt tryk. Under bremsning styrer vakuumforstærkersystemet også det vakuum, der kommer ind i booster, for at få membranen til at bevæge sig og bruger trykstangen på membranen til at hjælpe mennesket med at træde på og skubbe bremsepedalen gennem den kombinerede transportanordning.

I ikke-fungerende tilstand skubber reguleringsventilens skubbestangs returfjeder styreventilskubstangen til låsepositionen på højre side, og vakuumventilporten er i åben tilstand. Kontrolventilfjederen får kontrolventilkoppen og luftventilsædet tæt til hinanden og lukker dermed luftventilporten.

På dette tidspunkt kommunikeres vakuumgaskammeret og påføringsgaskammeret til booster med applikationsgaskammerkanalen gennem stempellegemets vakuumgaskanal gennem kontrolventilhulrummet og isoleres fra den ydre atmosfære. Når motoren er startet, vil vakuumet (motorens undertryk) ved motorens indsugningsmanifold stige til -0,0667mpa (dvs. lufttrykværdien er 0,0333mpa, og trykforskellen med atmosfæretryk er 0,0667mpa ). Derefter steg boostervakuumet og vakuumet i applikationskammeret til -0,0667mpa, og de var klar til at arbejde når som helst.

Ved bremsning trykkes bremsepedalen ned, og pedalkraften forstærkes af armen og virker på reguleringsventilens trykstang. For det første komprimeres returfjederen til kontrolventilens skubstang, og skubstangens styreventil og luftventilens søjle bevæger sig fremad. Når kontrolventilens skubstang bevæger sig fremad til den position, hvor kontrolventilkoppen kommer i kontakt med vakuumventilsædet, lukkes vakuumventilporten. På dette tidspunkt adskilles boostervakuumet og applikationskammeret.

På dette tidspunkt berører enden af ​​luftventilsøjlen bare overfladen på reaktionsskiven. Når kontrolventilens skubbestang fortsætter med at bevæge sig fremad, åbnes luftventilporten. Efter luftfiltrering kommer den udvendige luft ind i boosterens applikationskammer gennem åbenluftventilporten og kanalen, der fører til applikationsluftkammeret, og servokraften genereres. Fordi materialet på reaktionspladen har det fysiske egenskabskrav for ens enhedstryk på den belastede overflade, stiger servokraften i et fast forhold (servokraftforhold) med den gradvise stigning af indgangskraften til kontrolventilskubstang. På grund af begrænsningen af ​​servokraftressourcerne, når den maksimale servokraft nås, det vil sige når vakuumgraden i applikationskammeret er nul, bliver servokraften konstant og vil ikke ændre sig mere. På dette tidspunkt stiger boosterens inputkraft og outputkraft med samme mængde; når bremsen annulleres, bevæger reguleringsventilens skubbestang bagud med formindskelsen af ​​indgangskraften. Når det maksimale boostpunkt er nået, efter at vakuumventilporten er åbnet, boostervakuumet og applikationsluftkammeret er forbundet, vakuumgraden på applikationskammeret falder, servokraften falder, og stempellegemet bevæger sig bagud . På denne måde, når indgangskraften gradvist aftager, vil servokraften falde i et fast forhold (servokraftforhold), indtil bremsen frigøres helt.


Indlægstid: Sep-22-2020